گردونه ی hassanh403
hassanh403 (مقاله)

اجزاء ایمپلنت دندان

فیکسچر مثلا با کیفیت تر انتخاب شود زمان ایجاد اتصال کاهش و احتمال اتصال بین فیکسچر با استخوان افزایش می یابد. مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز کاشت ایمپلنت دندان تهران است که انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان را انجام می دهد. ادامه مطلب بیشتر ...
hassanh403 (پست)

اجزاء ایمپلنت دندان

فیکسچر مثلا با کیفیت تر انتخاب شود زمان ایجاد اتصال کاهش و احتمال اتصال بین فیکسچر با استخوان افزایش می یابد. مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز کاشت ایمپلنت دندان تهران است که انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان را انجام می دهد. ادامه مطلب ShareShare اجزاء ای بیشتر ..
hassanh403 (مقاله)

انواع ایمپلنت دندانپزشکی

ایمپلنت دندان بر اساس نحوه بکارگیری ، سایز و سطح وبدنه ایمپلنت تقسیم بندی میشود. دندانپزشک ایمپلنت بسته به شرایط بیمار اقدام به انتخاب ایمپلنت دندان برای درمان میکند. انواع مختلف ایمپلنت دارای روش درمانی مختلف هستند که بر عمر ایمپلنت نیز تاثیر گزار است. دندانپزشک ایمپلنت در بیشتر ...
hassanh403 (مقاله)

تبلیغات کوثر

چاپ و تبلیغات طلیعه کوثر به شماره ثبت 23672 باسابقه ده ساله فعالیت درامور فرهنگی وهنری باهدف نوآوری درارائه خدمات، تلاش خود رادر ارتقاء وضعیت موجود وتامین نیازهای آتی مشتریان دربخشهای مختلف مبذول نموده است وبا تکیه به سه محور کیفیت، سرعت وقیمت مناسب تاکنون اجراء پروژه های فرابیشتر ...
hassanh403 (مقاله)

دندانپزشک زیبایی

دندانپزشک زیبایی بنا به وضعیت دندانی بیمار می تواند انواع مواد ترمیمی کامپوزیت یا آمالگام را انتخاب کند. دندانپزشک زیبایی گاهی درمان ترمیمی را در یک مرحله و گاهی ترمیم را در دو مرحله انجام می دهد. نوع ترمیم اول شامل استفاده مواد ترمیمی مانند آمالگام، مواد کامپوزیتی و... و در نبیشتر ...

 |